معرفی دوره آموزش گویندگی

گویندگی هنر و فنی است که طی آن گوینده با شناخت و درک کامل زبان مادری و ادبیات آن، زبان مکتوب را با استفاده درست از اندام های گفتاری و با لحن مناسب به منظور ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم با حفظ امانت به زبان ملفوظ تبدیل می کند. گوینده کسی است با توانایی ها و ویژگی های مناسب و سالم در اندام های گفتاری، با ویژگی های تربیتی و خانوادگی و با ویژگی های تحصیلی و آموزشی اکتسابی که با توجه به علوم ارتباطی و جامعه شناسی، بتواند پیام ها را با بیانی مناسب به شنونده منتقل کند.
به‌جرات مي‌توان گفت كه آموزش در اين راستا نقش مهم و اساسي دارد البته آموزشي كه تاثيرگذار باشد و بتواند هنرجو را به سمت پيشرفت سوق دهد چون به‌ گفته استادان، بوده‌اند كساني‌كه از صداي متفاوتي برخوردار بوده‌اند و وارد كار شده‌اند ولي به‌دليل نداشتن مهارت و تكنيك لازم خيلي زود از كار بيرون آمده‌اند يا عده‌اي كه خيلي پشتكار و علاقه‌ داشته‌اند، بعد از اين‌كه متوجه شده‌اند نمي‌توانند بدون داشتن تكنيك به كار خود ادامه دهند به آموزشگاه ها مراجعه كرده و شروع به يادگيري اصولي كرده‌اند.
پس اگر احساس مي‌كنيد علاقه و صداي قابل‌ قبولي داريد مي‌توانيد با ما همراه باشید و گویندگی راشروع كنيد.

آموزش گویندگی

این دوره برای چه کسانی مناسب است ؟

اغلب گویندگی و فن بیان را مختص قشر خاصی از هنرمندان و گویندگان می دانند و فراگیری آن را فقط نیاز آنان میدانند. تا حدودی این گفته صحیح است و اگر قصد از حضور در دوره گویندگی نگاه حرفه ای و رود به رسانه های دیداری و شنیداری باشد اما حقیقت این است که همه ی کسانی که از نعمت زبان برخورداند نیاز به آموختن این فن دارند البته هنرمندانی که با صدا سروکار دارند باید این فن را کاملا حرفه ای آموزش ببینند و آن را هنرمندانه به کار ببرند. بیان درست، نیاز همه متکلمان زمین است و نیاز همه ی هنرمندانی است که به نحوی با صداسر و کار دارند. از قدرت زبانمان باید برای آینده بهره ببریم. بیان خوب شما را در شغلی که دارید موفق می کند.

 

 

 

 

 

ثبت نام

معرفی دوره آموزش گویندگی و آموزش فن بیا