دوره آموزش گویندگی و فن بیان

گویندگی هنر و فنی است که طی آن گوینده با شناخت و درک کامل زبان مادری و ادبیات آن، زبان مکتوب را با استفاده درست از اندام های گفتاری و با لحن

مناسب به منظور ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم با حفظ امانت به زبان ملفوظ تبدیل می کند.

گوینده کسی است با توانایی ها و ویژگی های مناسب و سالم در اندام های گفتاری، با ویژگی های تربیتی و خانوادگی و با ویژگی های تحصیلی و آموزشی

اکتسابی که با توجه به علوم ارتباطی و جامعه شناسی، بتواند پیام ها را با بیانی مناسب به شنونده منتقل کند.

به‌جرات مي‌توان گفت كه آموزش در اين راستا نقش مهم و اساسي دارد البته آموزشي كه تاثيرگذار باشد و بتواند هنرجو را به سمت پيشرفت سوق دهد چون

به‌ گفته استادان، بوده‌اند كساني‌كه از صداي متفاوتي برخوردار بوده‌اند و وارد كار شده‌اند ولي به‌دليل نداشتن مهارت و تكنيك لازم خيلي زود از كار بيرون

آمده‌اند يا عده‌اي كه خيلي پشتكار و علاقه‌ داشته‌اند، بعد از اين‌كه متوجه شده‌اند نمي‌توانند بدون داشتن تكنيك به كار خود ادامه دهند به آموزشگاه ها

مراجعه كرده و شروع به يادگيري اصولي كرده‌اند.

پس اگر احساس مي‌كنيد علاقه و صداي قابل‌ قبولي داريد مي‌توانيد با ما همراه باشید و گویندگی راشروع كنيد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است ؟

آموزش گویندگی

اغلب گویندگی و فن بیان را مختص قشر خاصی از هنرمندان و گویندگان می دانند و فراگیری آن را فقط نیاز آنان میدانند. تا حدودی این گفته صحیح است و اگر قصد از حضور در دوره گویندگی نگاه حرفه ای و رود به رسانه های دیداری و شنیداری باشد اما حقیقت این است که همه ی کسانی که از نعمت زبان برخورداند نیاز به آموختن این فن دارند البته هنرمندانی که با صدا سروکار دارند باید این فن را کاملا حرفه ای آموزش ببینند و آن را هنرمندانه به کار ببرند. بیان درست، نیاز همه متکلمان زمین است و نیاز همه ی هنرمندانی است که به نحوی با صداسر و کار دارند. از قدرت زبانمان باید برای آینده بهره ببریم. بیان خوب شما را در شغلی که دارید موفق می کند.

آموزش گویندگی در مشهد
محمد برات زاده

پس از تکمیل ثبت نام همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس میگیرند.