جهت تماس با گوینده میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

تلگرام:   https://t.me/muhammadbaratzadeh

تلفن تماس: 09151038606

ایمیل: info@goyande.ir

آدرس: چهارراه دکترا – خیابان چمران – چمران13 – پلاک 12/1

فهرست