تماس با ما

جهت تماس با گوینده میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

فرم تماس

راه های ارتباطی
  • خراسان رضوی، شهرستان : مشهد، بخش: مرکزی، شهر: مشهد، وکیل آباد، غدیر 4،پلاک 24
  • 09023728241
  • 05138901082

ارتباط در شبکه های مجازی با محمد برات زاده