ضوابط آموزش مجازی سازمان فنی و حرفه ای

 1. فضای آموزشی مورد نیاز جهت اجرای بخش حضوری آموزش های الکترونیکی تابع ضوابط مندرج در ضوابط اجرایی و آئین نامه بوده و حداقل فضای ویژه ی مورد نیاز برای استقرارتجهیزات و پشتیبانی آموزش الکترونیکی 20 متر مربع می باشد.
 2. اخذ مجوز اجرای آموزش الکترونیکی در یک حرفه ی آموزشی، مجوزی برای اجرای سایر حرف آموزشی در همان رشته نمی باشد وآموزشگاه دارای مجوز اجرای آموزش الکترونیکی برای اخذ مجوز در سایرحرفه های آموزشی می بایست اقدام به ارایه محتوای الکترونیکی و معرفی مربی واجد شرایط نماید.
 3. مطالب و محتواي آموزشي و هر آنچه كه در کلاسهاي برخط(آنلاين) و حضوري و … ارائه مي شود بايد به گونه اي باشد که سرفصل هاي استاندارد آموزشي مصوب سازمان را پوشش دهد.
 4. مجوز اجرای آموزش الکترونیکی در یک حرفه صرفاً به آموزشگاههای فعالی که دارای سابقه آموزش حضوری در همان حرفه باشند اعطا میگردد.
 5. در صورت وجود هرگونه اشکال در زمان اجرای آموزش در ساختار سامانه مديريت يادگيري و يا محتواي الکترونيکي و يا طرح درس، آموزشگاه می بایست ضمن اعلام مراتب به اداره کل ، طي مدت 15 روز نسبت به رفع اشکالات اقدام نمايد و مراتب را به اداره کل اعلام نماید.در صورت عدم رفع اشکال موسس موظف است با همکاری اداره کل نسبت به استرداد شهریه یا تعیین تکلیف ادامه دوره ی آموزشی اقدام نماید.
 6. مسئوليت محتواهاي توليد شده و ابزارهايي که جهت آموزش، امکان بارگذاري اطلاعات به کارآموز مي دهند مانند وبلاگها يا ويکي يا پادکست و موارد مشابه به عهده کارآموز مي باشد و کارآموز مي بايستي از توليد محتواهاي مغاير با موضوع آموزش و شئون اسلامي و اخلاقي پرهيز نمايد.
 7. نظارت بر آموزش الکترونیکی علاوه بر موارد مندرج در آئین نامه و ضوابط اجرایی، شامل موارد زير نيز مي شود:
 • مرجع نظارت بر عملکرد سامانه مديريت يادگيري پايگاه اينترنتي، محتواي الکترونيکي،موسس،مدير و مربي آموزش الکترونيکي، کميته نظارت بر آموزشهای الکترونيکي (واحد بازرسي ) اداره کل می باشد. ضمناً آموزشگاه اقدامات لازم جهت اعطای کد کاربری، کلمه عبور و دسترسی را برای بازرس اداره کل فراهم خواهد آورد.
 • نفرات اعزامی برای بازرسی حضوری از آموزشگاههای مجری آموزش های الکترونیکی ، از طرف مرکز،اداره کل و یا ستاد اعزام خواهند شد.
 • در صورت مشاهده تخلف توسط ناظران و بازرسان، موضوع جهت اتخاذتصميم مقتضي وفق ضوابط و مقررات به هيات نظارت استان ارجاع خواهد شد.
 • كميته نظارت بر آموزشهاي الكترونيكي وظیفه ی نظارت بر عملكرد آموزشگاه پس از صدور مجوز بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از سازمان را برعهده خواهد داشت.
  1. قرارداد کارآموزي و پرونده آموزشي کارآموزان در آموزش های الکترونيکي مي تواند به صورت الکترونيکي در آموزشگاه آرشیو گردد.
  2. مقررات اعتبار سنجي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد مجری دوره های الکترونيکي بر اساس شيوه نامه هاي ابلاغي از سوي هيات نظارت مركزي خواهد بود.
  3. فضا، تجهیزات ، مربی و سایر ضوابط آموزشی برای بخش حضوری آموزش های تلفیقی تابع مفاد مندرج در آئین نامه نحوه و ضوابط اجرایی خواهد بود.
  4. نرخ شهريه آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد مجری آموزش های الکترونيکي مطابق با شیوه نامه ی نحوه ی تعیین شهریه ی کارآموزان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد، مصوب شهریور ماه 1388هیات نظارت مرکزی تعیین می گردد.
  5. در پايگاه اينترنتي آموزشي نبايد هيچ گونه فعاليت غير مرتبط با موضوع آموزش الکترونيکي از قبيل خريد و فروش و ارائة خدمات مغايرباموضوع فعاليت صورت پذيرد .
  6. تعداد کارآموزان هردوره آموزشی الکترونیکی حداکثر به ازای هر مربی درآموزش های تلفیقی 20 نفر و در آموزش های تماماً مجازی 50 می باشد.
  7. کلیه آموزشگاههایی که قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل مجوز آموزش الکترونیکی دریافت کرده اند مؤظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال شرایط خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.
  8. هرگونه تغييرات مورد نياز در مفاد اين دستورالعمل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب هيات نظارت مركزي ابلاغ خواهد شد .
  9. در خصوص آموزش های الکترونیکی فرم قرار داد کارآموزی می بایست بصورت الکترونیکی توسط کارآموز تائید گردد این تائید که درسامانه مديريت يادگيري الكترونيكي آموزشگاه صورت می گیرد به منزله قرارداد بوده و نسخه ای از آن ممهور به مهر و امضای مدیر در اختیار کارآموز قرار می گیرد.
  10. موسسه می تواند امكان دسترسي كارآموزان به منابع علمي الكترونيكي از قبيل مجلات علمي و آرشيو منابع درسي را از طريق شبكه وب در تمام نقاط جغرافيايي فراهم نمايد
  11. آزمون دوره های آموزش الکترونیکی تابع ضوابط و دستورالعمل های دفتر ارزشیابی مهارت می باشد.
  12. پذیرش کارآموز در دوره های آموزشی صرفاً در محدوده جغرافیایی همان استان امکانپذیر خواهد بود .

آموزش همزمان کارآموز در 2 یا چند دوره الکترونیکی و یا حضوری، در صورت عدم تداخل زمانی ورعایت پیش نیاز، بلامانع است.