اسلایدر

آموزش رایگان گویندگی و فن بیان

گویندگی هنر و فنی است که طی آن گوینده با شناخت و درک کامل زبان مادری و ادبیات آن، زبان مکتوب را با استفاده درست از اندام های گفتاری و با لحن مناسب به منظور ایجاد ارتباط

و انتقال مفاهیم با حفظ امانت به زبان ملفوظ تبدیل می کند.

گوینده کسی است با توانایی ها و ویژگی های مناسب و سالم در اندام های گفتاری، با ویژگی های تربیتی و خانوادگی و با ویژگی های تحصیلی و آموزشی اکتسابی که با توجه به علوم ارتباطی و جامعه شناسی، بتواند پیام ها را با بیانی مناسب به شنونده منتقل کند.

به‌ جرات مي‌توان گفت كه آموزش در اين راستا نقش مهم و اساسي دارد البته آموزشي كه تاثيرگذار باشد و بتواند هنرجو را به سمت پيشرفت سوق دهد،

چون به‌ گفته استادان، بوده‌اند كساني‌ كه از صداي متفاوتي برخوردار بوده‌اند و وارد كار شده‌اند ولي به‌ دليل نداشتن مهارت و تكنيك لازم خيلي زود از كار بيرون آمده‌اند يا عده‌اي كه خيلي

پشتكار و علاقه‌ داشته‌اند، بعد از اين‌كه متوجه شده‌اند نمي‌توانند بدون داشتن تكنيك به كار خود ادامه دهند به آموزشگاه ها مراجعه كرده و شروع به يادگيري اصولي كرده‌اند.

پس اگر احساس مي‌كنيد علاقه و صداي قابل‌ قبولي داريد مي‌توانيد با ما همراه باشید و گویندگی راشروع كنيد.