محمد برات زاده متولد سال 1366در تهران است
او از سال 78 در عرصه گویندگی و صداپیشگی در حال فعالیت است و با برندهای بسیار معروف و به نامی کار کرده و رزومه پربار و موفقی دارد